Willa Radowid

REGULAMIN APARTAMENTU EDEN

 

Zapoznanie się Gościa z poniższymi informacjami, oraz akceptacja ich treści jest niezbędna do realizacji usługi.

 

1. Zawarcie umowy:

 • Rezerwacji wybranego apartamentu dokonuje się poprzez internet (e-mail) lub telefonicznie. Z chwilą otrzymania zgłoszenia (wstępnej rezerwacji) do klienta zostaje wysłane potwierdzenie wraz z numerem konta do wpłaty zadatku. Wraz z wpłatą zadatku rezerwacja otrzymuje status rezerwacji właściwej (potwierdzonej).

 

2. Zadatek:

 • Zadatek wynosi 30% wartości zamówienia i nie podlega zwrotowi.

 

3. Składowe ceny:

Podana w opisie apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

 • pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób za jedną dobę.

 • koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.

 • komplet pościeli i ręczników dla każdego z Gości.

 • korzystanie z basenu z opieką ratownika w godzinach 16-21.

 • opłatę za jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu na terenie zamkniętym.

 • koszt sprzątania końcowego.

 • koszt rezerwacji.

 

4. Pobyt:

 • Apartament jest do Państwa dyspozycji od godziny 16 w dniu przyjazdu do godziny 11 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość dostosowania godzin do potrzeb Gościa stosownie do wcześniejszych uzgodnień.

 • Godzinę przyjazdu należy ustalić z osobą której dane zostały podane w mailu potwierdzającym rezerwację. Należy tego dokonać najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem. Godzinę wyjazdu należy uzgodnić przy odbiorze kluczy.

 • Życzenia Gości, odnośnie przedłużenia pobytu w apartamencie, zostaną uwzględnione w miarę wolnych miejsc, oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia.

 • Zameldowania Gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

 • Osoby nie zameldowane w apartamencie, mogą przebywać w pokojach hotelowych
  w godzinach 9:00 – 22:00.

 

5. Zasady obowiązujące w czasie pobytu Gości:

 • Gość zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Sprzęt i naczynia kuchenne należy umyć i umieścić na ich miejscach. Przestawione meble należy z powrotem przenieść na pierwotne miejsce. Właściciel lub pełnomocnik ma prawo doliczyć dodatkowe koszty, jeżeli obiekt nie będzie oddany w stanie w jakim go zastał.

 • Każdy z Gości zobowiązuje się do przestrzegania poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego.

 • Gość nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.

 • W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, właściciel ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie.

 • Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

 •  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zaginięcia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i innych urządzeń apartamentu – powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić o niej Właściciela lub przedstawiciela Właściciela niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • W czasie pobytu Gość będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Przedstawiciel właściciela przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Gościa (w tym także do ewentualnego sprzątania i wymiany pościeli w trakcie pobytu).

 • W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.

 • Na terenie apartamentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 • Dodatkowe sprzątanie wraz z wymianą pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 190 złotych.

 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest możliwe. używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek i maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy TV i komputerowych. Zabronione jest również wnoszenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

 • W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

 • Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia w obuwiu narciarskim.

 

6. Poufność danych osobowych Gościa:

 • Dane osobowe Gościa zostaną należycie zabezpieczone i wykorzystane wyłącznie dla potrzeb świadczenia usługi.

 

7. Pozostałe:

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 • Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Właściciela lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

 • Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

ATUTY WILLI RADOWID